KONTAKT

Organizátor
Moravská galerie v Brně
garant Brněnské muzejní noci
Husova 18
662 26 Brno

info@brnenskamuzejninoc.cz

Kontaktní osoba
Pavla Obrovská
T. +420 773 777 834

Tiskový servis
Michaela Paučo
T +420 532 169 174
M +420 724 516 672